H υποβολή των αιτήσεων εγγραφών στους Παιδικούς Σταθμούς του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών αρχίζει από 16-05-2023 έως 10-06-2023.

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ                                                         

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

                                                                                                     Σέρρες           11-5-2022

                                                                                                       Αριθ. Πρωτ.:     1220

Ταχ. Δ/νση              : Βενιζέλου 139, Σέρρες                                                                

Ταχ. κωδ.                 : 62123

Πληροφορίες         : Σουργκούνη Αναστασία

Τηλέφωνο               : 2321022487  ( εσωτ. 3 )                                                        

Email                       : opakpa@otenet.gr                          

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                              

ΘΕΜΑ : ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ –ΒΡΕΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ «Ο.Π.Α.Κ.Π.Α»   ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024

Στο πλαίσιο της καλύτερης ενημέρωσης και ενόψει των εγγραφών στους Παιδικούς Σταθμούς του «ΟΠΑΚΠΑ» του Δήμου Σερρών για την σχολική περίοδο 2023-2024 οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τα εξής:

 1. Οι αιτήσεις για τις νέες  εγγραφές  νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς Σταθμούς του «ΟΠΑΚΠΑ» του  Δήμου Σερρών  για την  σχολική  περίοδο 2023-2024 σύμφωνα με την αρ. 56/2023 ΑΔΣ  με ΑΔΑ 63Δ7ΟΛΜΓ-1Ν9, από 16-5-2023 έως 10-6-2023 θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα  του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. WWW.opakpa.eu καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας μαζί με τα διαθέσιμα δικαιολογητικά καιθαυποβληθούν με τους παρακάτω τρόπους :

Α. Μέσω  email στην ηλεκτρονική μας  διεύθυνση eggrafes@opakpa.gr .              

Β. Μέσω συστημένης επιστολής στην ταχυδρομική μας   στην διεύθυνση ΒΕΝΙΖΈΛΟΥ 139  Τ.Κ. 62123 ΣΕΡΡΕΣ  (ΔΕΥΑΣ 2ος όροφος)

Γ. Στα γραφεία του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών  Βενιζέλου 139-ΔΕΥΑΣ 2Ος όροφος

                   Σε περίπτωση  που αντιμετωπιστεί δυσκολία αποστολής  με τους προαναφερόμενους τρόπους η για κάθε άλλη πληροφορία, το τηλέφωνο επικοινωνίας  είναι 2321022487 ( εσωτ. 3 &2).   

Έντυπα και πληροφορίες θα διατίθενται και στα γραφεία του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ .

Οι  Παιδικοί Σταθμοί είναι οι εξής:

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  ΣΕΡΡΩΝΥΠΕΥΘΥΝΕΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗΤΗΛΕΦΩΝΟ
1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΒΡΕΦΙΚΟ & ΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ)ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 2  2321022597  
2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΒΡΕΦΙΚΟ & ΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ)ΠΑΡΤΑΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΜΕΓ. ΑΛΕΞ.& ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ2321022087
3ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ( ΒΡΕΦΙΚΟ TMΗΜΑ)ΤΣΟΜΠΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 742321036135
4ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΒΡΕΦΙΚΟ & ΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ)ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΠΟΥΛΧΕΡΙΑΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΜΟΝΟΙΑΣ2321038333
1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ (ΒΡΕΦΙΚΟ & ΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ)ΔΕΒΡΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΚΙΘΑΙΡΩΝΟΣ 12321047402
2ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ (ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΚ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ  352321064777
Π.Σ.  ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ (ΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ)ΚΑΤΣΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚ. ΜΗΤΡΟΥΣΗ23210 75205
Π.Σ.ΛΕΥΚΩΝΑ ( ΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ)ΚΑΣΑΠΗ ΕΥΔΟΚΙΑΛΕΥΚΩΝΑΣ2321050224
Π.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ( ΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ)ΚΑΦΕΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ2321084346
Π.Σ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ( ΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ)ΠΕΤΑΛΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗΣΚΟΥΤΑΡΙ2321041246
Π.Σ. Κ. ΚΑΜΗΛΑΣ ( ΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ)ΓΕΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΚ. ΚΑΜΗΛΑ2321043043
Π.Σ. ΟΡΕΙΝΗΣ ( ΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ)ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΟΡΕΙΝΗ2321036135
Π.Σ. Κ. ΔΕΝΤΡΩΝ ( ΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ)ΓΚΙΟΥΜΠΡΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑΚ. ΔΕΝΔΡΑ2321078001
 • Στους  Παιδικούς Σταθμούς γίνονται δεκτά βρέφη ηλικίας από 6 μηνών (κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής τους) έως  2,5 ετών και νήπια από 2,5  ετών έως την εγγραφή τους στο Νηπιαγωγείο.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α.ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1.   Αίτηση εγγραφής -το έντυπο της οποίας χορηγείται από την Υπηρεσία.
 2.   Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ,και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική  πράξη γέννησης του παιδιού ή και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης.
 3.   Βεβαίωση(κάρτα) υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από παιδίατρο και καρτέλα εμβολίων όπως αυτό προβλέπεται από το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών (Υπόδειγμα  χορηγείται από την Υπηρεσία.
 • Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του τρέχοντος οικονομικού  έτους των γονέων ( για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2022 έως 31-12-2022) έως και 3 ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία από την ΑΑ.Α.Δ.Ε.

Το συνολικό εισόδημα αποτυπώνεται στον πεδίο Δ1 του εκκαθαριστικού σημειώματος (Για τη συμπλήρωση του εισοδήματος αθροίζονται τα συνολικά εισοδήματα και των δύο συζύγων). Επειδή το εισόδημα αποτελεί κριτήριο µοριοδότησης, είναι επιθυμητή η τακτοποίηση των φορολογικών δηλώσεων έως την καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων εγγραφής- επανεγγραφής

5. Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι

α. Υπάρχει συναίνεση στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ,που περιέχουν τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά τα οποία είναι γνήσια

β. γίνεται αποδεκτός ο κανονισμός λειτουργίας

γ. ορίζονται οι συνοδοί των παιδιών κατά την προσέλευση και αποχώρηση

δ. και περί καταβολής των τροφείων

Συμπλήρωση δικαιολογητικών ή οποιαδήποτε μεταβολή δεδομένων στις αιτήσεις γίνεται μόνο μέχρι και 5 ημέρες μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και μόνο για το εκκαθαριστικό 3 μέρες μετά την λήξη υποβολής φορολ. Δηλώσεων. Αίτηση που δε θα έχει όλα τα δικαιολογητικά δε θα μπαίνει στη διαδικασία επιλογής.

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

1.Εργαζόμενοι :Βεβαίωση εργοδότη ότι εργάζονται ή ότι πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή αίτησης (με προσδιορισμό του ύψους αποδοχών) ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφο έναρξης επιτηδεύματος  ή αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή της σύμβασης μαζί με το Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού).

2.Άνεργος γονέας: Βεβαίωση ανεργίας  από την υπηρεσία του ΟΑΕΔ ή  κάρτα ανεργίας σε ισχύ.

  3.Γονείς ΑΜΕΑ ή με παιδί ΑΜΕΑ: Βεβαίωση υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.

          4.Αλλοδαποί Γονείς: Άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα όπως αυτή εκάστοτε  αποδεικνύεται.

  5.Αποβιώσας γονέας : Ληξιαρχική Πράξη θανάτου εφόσον δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

   6.Γονείς Φοιτητές ή Σπουδαστές : Βεβαίωση τελευταίου εξαμήνου σπουδών από την Γραμματεία της Σχολής.

  7.Γονείς Διαζευγμένοι ή εν Διαστάσει: Αντίγραφο διαζευκτηρίου εάν αυτό δεν αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή  αίτηση διαζυγίου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Υποχρέωση καταβολής τροφείων το 1ο δεκαήμερο κάθε μήνα.

Α) ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ    ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

1. Για έσοδα από 0,00 ευρώ έως 8.800,00 τροφεία 40,00€ μηνιαίως.

2. Για έσοδα από 8.801,00 ευρώ έως 13.200,00 τροφεία 60,00 € μηνιαίως

3. Για έσοδα από 13,201,00 ευρώ έως 17.600,00 τροφεία 80,00€ μηνιαίως.

       4. Για έσοδα από 17.601,00 ευρώ και άνω τροφεία 100,00 € μηνιαίως.

                     Α.- Για τα δεύτερα ή τρίτα παιδιά της οικογένειας που φοιτούν στα τμήματα του Ν.Π. καταβάλλεται το ήμισυ των τροφείων .

                     Β.-  Οι πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες  καταβάλλουν τροφεία μειωμένα κατά δύο κλίμακες δηλαδή με εισόδημα μέχρι 17.600,00 € θα καταβάλλουν 40,00 € ενώ για εισόδημα άνω των 17.601,00 €  καταβάλλουν τροφεία 60,00 €.

                    Γ.-   Ελάχιστο ποσό τροφείων 40,00 € μηνιαίως.

                    Δ.- Οι μονογονεϊκές οικογένειες  καταβάλλουν τροφεία 40,00€ μηνιαίως.

       Β) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ  ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ: Λευκώνα, Κ. Μητρουσίου , Καλών  Δέντρων  Αναγέννησης, Ορεινής, Σκουτάρεως, Κ. Καμήλας καταβάλλονται  τροφεία   30,00 € μηνιαίως ανεξαρτήτως εισοδήματος

 • Για τα δεύτερα ή τρίτα παιδιά της οικογένειας που φοιτούν στα τμήματα του Ν.Π. καταβάλλεται το ήμισυ των τροφείων.
 •  Οι πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες   καταβάλουν το ποσό των 30,00 €με εισόδημα πάνω από 17.600,00 €, ενώ  με εισόδημα κάτω από 17.600,00 € απαλλάσσονται .
 •  Για κάθε νέα εγγραφή  καταβάλλεται ποσό 30,00 € με την έναρξη της σχολικής χρονιάς
 • Δεν καταβάλλονται τροφεία το μήνα Αύγουστο που οι Παιδικοί Σταθμοί δεν λειτουργούν λόγω διακοπών.
 • Η μη καταβολή τροφείων από τους γονείς πέραν των δυο (2) μηνών χωρίς σχετική ενημέρωση, είναι λόγος διαγραφής του νηπίου.
 • Εάν ένας από τους δυο γονείς ή τέκνο έχει θεωρηθεί ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω απαλλάσσεται των τροφείων εκτός εάν έχουν εισόδημα πάνω από 17.600,00 € τότε καταβάλλουν τροφεία για την πόλη των Σερρών 40,00 € μηνιαίως και για τους περιφερειακούς Σταθμούς  30,00 €.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

         H Επιλογή των νηπίων και βρεφών θα γίνει με μοριοδότηση ήτοι:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΜΟΡΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ Ή ΕΡΓΟΣΗΜΟ Ή ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ40
ΑΝΕΡΓΟΣ ΓΟΝΕΑΣΔΕΛΤΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ AΠΟ  ΟΑΕΔ20
ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣΔΙΑΖΕΥΚΤΗΡΙΟ Ή ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ  ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ40
ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ (ΑΓΑΜΕΣ/ΟΙ –ΧΗΡΕΣ/ΟΙ)ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ή ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Ή ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ40
ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ60
ΤΡΙΤΕΚΝΕΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ40
ΣΥΖΥΓΟΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΣΔΕΛΤΙΟ  ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ10
ΜΗΤΕΡΑ  ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 35% ΚΑΙ ΑΝΩΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ35
ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ  ΑΜΕΑ Ή ΣΥΖΥΓΟ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% ΚΑΙ ΑΝΩΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ15
ΓΟΝΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ15
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΩΣ  10.000 €  70 ΜΟΡΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΩΣ  13.000 €  60 ΜΟΡΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΩΣ  16.000 €  55 ΜΟΡΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΩΣ  19.600 €  50 ΜΟΡΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΩΣ  24.000 €  45 ΜΟΡΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΩΣ  28.000 €  40 ΜΟΡΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΩΣ  32.000 €  35 ΜΟΡΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΩΣ  35.000 €  30 ΜΟΡΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΩΣ  40.000 €  25 ΜΟΡΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΩΣ  50.000 €  15 ΜΟΡΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΩΣ  60.000 €  5 ΜΟΡΙΑ

Σχετικά με τη μοριοδότηση

1. Σε περίπτωση ισοψηφίας μορίων θα προσμετρήσει αυστηρά το συνολικό εισόδημα της οικογένειας, συνυπολογίζοντας και το Ε9.

2. Ένσταση επί των μορίων μπορεί να γίνει εντός 5  εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Οι πίνακες με τις εγκεκριμένες αιτήσεις εγγραφών για την σχολική περίοδο 2023-2024 θα ανακοινωθούν στους παιδικούς σταθμούς , στην έδρα της υπηρεσίας και στην ιστοσελίδα του ΟΠΑΚΠΑ  και του Δήμου Σερρών

         

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

About Author

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Για να παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία, χρησιμοποιούμε τεχνολογίες όπως cookies για την αποθήκευση ή/και την πρόσβαση σε πληροφορίες συσκευών. Η συγκατάθεση για τις εν λόγω τεχνολογίες θα μας επιτρέψει να επεξεργαστούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως συμπεριφορά περιήγησης ή μοναδικά αναγνωριστικά σε αυτόν τον ιστότοπο. Η μη συγκατάθεση ή η ανάκληση της συγκατάθεσης, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά ορισμένες λειτουργίες και δυνατότητες.
Save settings
Cookies settings